3 ข้อห้าม ไม่ควรทำ ในการแก้ปัญหาท่อตัน

การแก้ปัญหาท่อตันภายในบ้าน มีด้วยกันหลายวิธี ไม่ว่าจะเป็นการใช้โซดาไฟ การใช้งูเหล็ก การใช้ที่ปั๊มยาง การใช้บริการช่างรับแก้ปัญหาท่อตัน เป็นต้น ซึ่งไม่ว่าคุณจะเลือกใช้วิธีใด ก็ควรคำนึงถึงสาเหตุที่แท้จริงของท่อตัน ความเหมาะสม ความสะดวกในการใช้ ความชำนาญ และประโยชน์ – โทษของแต่ละวิธี แม้ว่าการแก้ปัญหาท่อตันจะมีหลายวิธี แต่ก็มีสิ่งที่ไม่ควรทำในขณะที่ท่อตันเช่นกัน เพราะอาจทำให้ท่อตันมากกว่าเดิม หรือเป็นอันตรายได้ ดังนี้

Read More…

แก้ปัญหาท่อตัน สร้างชุมชนน่าอยู่ แค่รู้จัก “ทิ้ง” อย่างถูกที่

สาเหตุหลักของปัญหาท่อตันต่างๆ นั้น เกิดจากการที่มีเศษสิ่งไม่พึงประสงค์ต่างๆ หรือคราบต่างๆ เข้าไปอุดตันภายในท่อระบายน้ำ หรือท่อน้ำทิ้ง ส่งผลให้ท่อตัน และน้ำไม่สามารถระบายเป็นปกติได้ การป้องกันที่ดีที่สุด ที่จะไม่ทำให้เกิดปัญหาท่อตัน ก็คือการป้องกันไม่ให้เศษสิ่งเหล่านั้นหลุดเข้าไปอุดตันภายในท่อนั่นเอง และวิธีที่ได้ผลมากที่สุดมี 2 วิธี คือ 1. ติดตะแกรงกรองเศษต่างๆ ที่ฝาท่อ เป็นวิธีที่ช่วยป้องกันเศษต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเศษอาหาร

Read More…

เศษอาหารในท่ออ่างล้างจาน สาเหตุของท่อตัน และเชื้อโรค

หากคุณกำลังประสบปัญหาสุขอนามัยในบ้าน และปัญหาท่ออ่างล้างจานตันอยู่ล่ะก็ อาจเป็นไปได้ว่าคุณอาจปล่อยให้เศษอาหารเข้าไปอุดตันภายในอ่างล้างจาน จนทำให้เกิดการหมักหมม ส่งกลิ่นเหม็นออกมา เป็นแหล่งเพาะเชื้อ และที่สำคัญ ทำให้เกิดท่อตันได้ อาหารที่มักจะเกิดการอุดตันภายในท่ออ่างล้างหน้า ส่วนใหญ่แล้วนั้นจะเป็นอาหารที่ย่อยยาก หรือเข้าไปอุดตันได้ง่าย เช่น – เนื้อสัตว์ เป็นอาหารที่ย่อยได้ยาก และกำจัดออกได้ยากเช่นเดียวกัน – เศษผัก คนส่วนใหญ่มองว่าเศษผักเล็กๆ นั้นไม่ใช่สาเหตุที่ทำให้ท่อตันได้

Read More…

รับมืออย่างไร เมื่อมีสิ่งเหล่านี้ทำให้ท่ออุดตัน

เมื่อเกิดปัญหาท่อตัน เรามักมองหาวิธีการแก้ปัญหาก่อนเป็นอันดับแรก ว่าจะทำอย่างไร ให้ท่อน้ำกลับมาระบายน้ำได้ดีเช่นเดิม ซึ่งเมื่อทำการแก้ปัญหาได้แล้ว ท่อของคุณก็มีโอกาสจะกลับมาตันได้อีกเมื่อไรก็ได้ หากคุณไม่ทราบว่า อะไรที่ทำให้ท่อของคุณตัน และจะป้องกันแก้ไขอย่างไร สิ่งที่อุดตันท่อของคุณ และวิธีการป้องกันหรือแก้ไขที่นำมาฝากในวันนี้ เป็นสิ่งที่มักอุดตันท่อเป็นประจำ ซึ่งมีดังนี้ เศษผม สิ่งแรกซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่มักจะอุดตันท่อภายในห้องน้ำ ทั้งท่อน้ำทิ้ง และท่ออ่างล้างหน้า ก็คือ เศษผม เนื่องจากเศษผมที่หลุดร่วงจากการอาบน้ำ

Read More…

จุลินทรีย์กับการบำบัดน้ำเสีย

ในปัจจุบัน น้ำเสียจากบ้านเรือนที่ไหลลงสู่บ่อน้ำรวมของชุมชน มีปริมาณมาก จนบางครั้งเกิดการบำบัดไม่ทัน และทำให้น้ำเน่าเสียขึ้นเรื่อยๆ การบำบัดน้ำเสียด้วยจุลินทรีย์ เป็นวิธีทางชีวภาพ ซึ่งไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม และยังสามารถบำบัดน้ำเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย คุณสมบัติของจุลินทรีย์ – สามารถใช้ได้แม้ในบ่อที่ไม่มีการเติมอากาศ – ย่อยสลายเศษต่างๆ และกำจัดกลิ่นได้อย่างรวดเร็ว ทำให้น้ำใสขึ้น – สร้างจุลินทรีย์กลุ่มดีให้กับสิ่งแวดล้อม และทำลายจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดกลิ่นและเชื้อโรค –

Read More…

บ่อดักขยะ ช่วยลดปัญหาท่อตันอย่างได้ผล

การที่จะเกิดปัญหาท่อตัน นอกจากเกิดจากการอุดตันในท่อเนื่องจากเศษสิ่งต่างๆ ที่สะสมกันอยู่จนกั้นทางน้ำไหลแล้ว ยังอาจเกิดจากสาเหตุอื่นๆ ได้อีก การแก้ปัญหาท่อตัน ส่วนใหญ่เรามักนึกถึงการแก้ที่เหตุ เช่น ถ้าท่อตันเนื่องจากเกิดการอุดตันของสิ่งต่างๆ ก็กำจัดสิ่งอุดตันเหล่านั้นออก หรือหากเกิดจากการที่อุดตันจากคราบไขมัน คราบสบู่ต่างๆ ก็ทำการจัดการกับคราบเหล่านั้น แต่อีกวิธีการหนึ่งในการช่วยลดปัญหาท่อตันได้อย่างมาก คือการติดตั้ง “บ่อดักขยะ” การติดตั้งบ่อดักขยะ เมื่อท่อตัน อาจจะไม่ได้เกิดจากการอุดตันภายในข้องอของท่อนั้นๆ เท่นั้น

Read More…

ใช้งานท่อระบายน้ำอย่างรู้ค่า ป้องกันปัญหาท่อตัน

ท่อระบายน้ำ และท่อน้ำทิ้งต่างๆ ถูกใช้งานหลักด้วยการระบายน้ำจากการใช้งานภายในบ้านไปยังแหล่งบำบัดน้ำเสีย หรือแหล่งที่เตรียมไว้ต่อไป โดยมากแล้ว ตามบ้านเรือนต่างๆ จะมีการระบายน้ำเสียเหล่านั้นออกไปยังชุมชนในปริมาณมากต่อวัน ซึ่งจะถูกนำไปบำบัดน้ำเสียต่อไป แต่หากน้ำเสียจากครัวเรือนมากเป็นพิเศษ และเป็นน้ำเสียที่ปนเปื้อน หรือเจือปนเศษคราบสกปรก ความเน่าเหม็นจากคราบขยะต่างๆ ก็จะส่งผลให้การบำบัดน้ำเสียนั้นด้อยคุณภาพลง และส่งผลต่อชุมชน การจะช่วยให้ชุมชนของคุณเองน่าอยู่ มีแหล่งน้ำที่ใสสะอาด และมีน้ำสะอาดปราศจากกลิ่น รวมถึงช่วยให้บ้านของคุณเองสะอาด ไม่เป็นแหล่งเพาะเชื้อ และที่สำคัญไม่ทำให้ท่อตัน

Read More…

ไม่อยากท่อตัน ต้องติดตั้งท่อระบายน้ำอย่างถูกต้อง

ปัญหาภายในครัวเรือน มีมากมายหลายปัญหาด้วยกัน ซึ่งมักเป็นเรื่องทั่วไปของการดำเนินชีวิต แต่ก็อาจเกิดขึ้นจากปัจจัยอื่นๆ ที่ไม่ได้มาจากการตัวคุณและคนในครอบครัวได้เช่นกัน เช่น ปัญหาส้วมตัน เมื่อเกิดท่อตันขึ้นภายในบ้าน ย่อมสร้างความยุ่งยากในการใช้ชีวิต และความลำบากในการหาหนทางแก้ไขอย่างได้ผล และการแก้ไขปัญหาท่อตันด้วยตนเอง มักเป็นเรื่องที่ยากพอสมควร จนบางครั้งต้องเรียกช่างมาจัดการ ซึ่งก็เป็นการเสียเงินอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ปัญหาส้วมตันที่เกิดจากตัวคุณและคนในครอบครัว สามารถแก้ไขได้จากการปรับพฤติกรรมในการใช้ชีวิตเพื่อป้องกันท่อตัน เช่น ไม่ทิ้งเศษผม เศษอาหารลงท่อ เป็นต้น

Read More…

สังเกตอาการท่อตัน ทำได้ด้วยตนเอง

ปัญหาท่อตัน ไม่ใช่เรื่องที่อยู่ๆ ก็เกิดขึ้นเลย โดยที่ไม่มีสัญญาณเตือนใดๆ มาก่อน เพราะว่าการที่ท่อตันนั้น เกิดจากการหมักหมมของเศษอาหาร เส้นผม คราบไขมัน หรือเศษคราบต่างๆ ที่อุดตันอยู่ภายในท่อมาเป็นเวลาสักระยะหนึ่ง ทำให้ปิดกั้นทางน้ำไหล และเกิดเป็นน้ำเอ่อล้นขึ้นเมื่อมีการเปิดน้ำ เนื่องจากน้ำไม่สามารถไหลผ่านเศษคราบที่หมักหมมเหล่านี้ลงไปได้ ดังนั้น กว่าที่ท่อจะตันจนน้ำไม่สามารถไหลผ่านไปได้นั้น ย่อมต้องมีสัญญาณเตือนต่างๆ ว่าท่อของคุณกำลังจะตันแล้ว คุณจึงควรสังเกตอาการดังต่อไปนี้ เพื่อรีบแก้ไขโดยด่วน

Read More…

การใช้โซดาไฟอย่างถูกวิธี

โซดาไฟ เป็นสารประกอบที่ถูกนำมาใช้ในการแก้ปัญหาท่อตันอย่างแพร่หลาย ซึ่งหากฟังดูจากชื่อ ก็พอจะรู้ได้แล้วว่า ไม่ใช่สารที่ปลอดภัย และต้องใช้อย่างระมัดระวัง โซดาไฟ หรือสารประกอบที่ชื่อว่า โซเดียมไฮดรอกไซด์ เป็นของแข็งสีขาว ละลายน้ำได้ดี และดูดความชื้นได้ดีมากในปัจจุบันถูกนำมาใช้ในการผลิตสิ่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน เช่น กระดาษ สบู่ เคมีภัณฑ์ในการทำความสะอาด เป็นต้น รวมถึงถูกนำมาใช้ในการแก้ปัญหาท่อตัน ที่ถูกนำมาใช้ในการแก้ปัญหาท่อตัน

Read More…

Sitemap